Former Ambassadors

सि.नं. नाम देखि सम्म
महामहिम श्री शम्भुराम सिंमखडा 2055/07/12 2059/11/03
महामहिम श्री ज्ञानचन्द्र आचार्य 2059/11/9 2063/11/03
महामहिम श्री दिनेश भट्टराई 2064/08/04 2068/11/03
महामहिम श्री शंकरदास बैरागी 2068/11/11 2070/08/22
महामहिम श्री दीपक धिताल 2071/8/4 2075/11/16